เครื่องวัดฝุ่น PM10 ตัวช่วยในการสำรวจสภาพอากาศ

CategoriesSocietyTagged

บรรยากาศช่วงเช้าบางคนคิดว่าตื่นมามองออกไปข้างนอกแล้วจะได้สัมผัสกับหมอกแต่สิ่งที่เห็นนั้นเป็นฝุ่น PM10 หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน ที่กรมควบคุมมลพิษรายงานสถานการณ์ว่ามีผลต่อสุขภาพ เมื่อหายใจเข้าไปในปอดจะเข้าไปอยู่ในระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่ได้รับฝุ่น PM10 ในระดับหนึ่งจะทำให้เกิดโรคหอบหืด

ความหมายของฝุ่น PM10

ฝุ่น PM10 ตามคำจำกัดความของ US.EPA หมายถึง ฝุ่นหยาบ (Course Particle) เป็นอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 – 10 ไมครอน มีแหล่งกำเนิดจากการจราจรบนถนนที่ไม่ได้ลาดยางจากการขนส่งวัสดุฝุ่นจากกิจกรรมบด ย่อย หิน โดยสามารถใช้ เครื่องวัดฝุ่น PM10 Pico ในการตรวจจับค่าฝุ่น

ผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM10

เมื่อได้รับสัมผัสสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้หลายระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ (อาการไอและอาการของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง) ระบบหัวใจและหลอดเลือด (กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ หัวใจวาย) ระบบตา ระบบผิวหนัง ฝุ่นขนาดเล็กยังเพิ่มความเสี่ยงของอัตราตายจากภาวะเส้นเลือดอุดตันในสมอง และทำให้น้ำหนักของทารกในครรภ์ลดลงอีกด้วย ทำให้อัตราป่วยและอัตราตายด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มขึ้น และอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น ตามปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นในอากาศ ฝุ่นขนาดเล็กบางชนิด เช่น 

  • ฝุ่นทรายทำให้เกิดซิลิโคซิส (Silicosis) 
  • ฝุ่นถ่านหินทำให้เกิดโรคปอดจากฝุ่นถ่านหิน (Coal Workers’ Pneumoconiosis) 

โดยปริมาณของฝุ่น PM10 และความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละคน เป็นการยากที่จะกำหนดมาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งที่จะสามารถคุ้มครองให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ในหลายๆ โดยการศึกษาวิจัยยังไม่พบค่าขีดจำกัดที่บ่งบอกได้ว่าที่ปริมาณฝุ่น PM10 ที่ระดับใด ที่จะทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพและภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการทำการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณ และการใช้เครื่องวัดฝุ่น PM10 ในการหาค่าฝุ่นเบื่องต้น เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันดูแลสุขภาพจากฝุ่น PM10

ทั้งนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศในบรรยากาศช่วงเช้าเป็นปัญหาหลักที่สำคัญโดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM10  ในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่ง ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งแนวทางในการป้องกัน อาจใช้เครื่องวัดฝุ่น PM10 เพื่อเป็นตัวช่วยในการสำรวจสภาพอากาศในแต่ละวันได้

About the author