เรียนออนไลน์มีข้อดีอย่างไร

CategoriesEducationTagged

            เราอยู่ในยุคที่เรียกว่ามีการพัฒนาทางเทคโนโลยีทุกอย่างทันสมัยขึ้น การเรียนรู้เรื่องต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะคนที่ต้องการเรียนนอกเวลา เช่น พนักงานที่ต้องทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำ การหาความรู้เพิ่มเติมหากจะต้องเดินทางไปเรียนย่อมสร้างความลำบากไม่น้อย ทั้งต้องเสียเวลาในการทำงานหากเนื้อกาวิชาที่ต้องการเรียนมีการเปิดสอนในเฉพาะช่วงเวลาทำการปกติเท่านั้น จนบางครั้งสร้างความท้อแท้ไม่อยากเรียนในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างระบบการเรียนออนไลน์ขึ้นมา ซึ่งข้อดีของการเรียนออนไลน์คือ

1.เรียนที่ไหนก็ได้

            การเรียนออนไลน์ผู้เรียนอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้านหรือสถานที่ต่าง ๆ เพราะการเรียนผ่านระบบออนไลน์ผู้เรียนสามารถทำการเรียนผ่านมือถือหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ดังนั้นการเรียนออนไลน์จึงไม่ได้จำอยู่ที่ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว การเรียนออนไลน์นับว่าเป็นช่องทางการเรียนรู้ที่เปิดกว้างให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนตามช่วงเวลาสะดวก จึงมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถในด้านที่ต้องการให้เพิ่มมากขึ้นได้ตลอด

2.เรียนได้ทุกเวลา

            การเรียนออนไลน์มีการเรียนการสอนอยู่ 2 แบบ คือ แบบที่เป็นวิดีโอที่มีการบันทึกการสอนกับแบบที่ทำการสอนสดผ่านระบบต่าง เช่น Facebook Youtube เป็นต้น ซึ่งการสอนสดจะมีการบันทึกข้อมูลการสอนให้ให้ผู้ชมสามารถเข้ามารับชมในภายหลังได้เช่นเดียวกับการบันทึกวิดีโอการสอน ทำให้การเรียนผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนได้ในทุกช่วงเวลา เพราะช่วงเวลาว่างของผู้เรียนแต่ละคนไม่ตรงกัน ดังนั้นการเรียนผ่านออนไลน์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เข้ามาหาความรู้เพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา เพราะสามารถรับฟังเนื้อหาย้อนหลังได้ หากไม่สามารถเข้ามาเรียนสดกับอาจารย์ผู้สอน

3.ทบทวนได้

            วิดีโอที่ทำการบันทึกไว้สำหรับการสอนนั้น ผู้เรียนสามารถเข้าไปรับชมเพื่อเรียนรู้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จึงสามารถทบทวนความรู้เพื่อเพิ่มความเข้าใจหรือทบทวนความรู้ที่เรียนมาได้ ซึ่งการเข้าไปชมทุกครั้งเนื้อหาวิชาจะเหมือนเดิมตลอด ดังนั้นหากมีข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนในครั้งแรก ผู้เรียนสามารถเข้าไปฟังและดูการสอนที่บันทึกเพิ่มเติมได้ตลอดทั้งวันทั้งคืน ไม่เหมือนการเรียนในห้องเรียนที่เรียนครั้งเดียวจบ ไม่สามารถย้อนกลับมาดูใหม่ได้

            การเรียนผ่านระบบออนไลน์มีข้อดีอยู่ไม่น้อย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้าง เพราะการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ผู้เรียนกับผู้สอนจะมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยมาก ทำให้ความตั้งใจในการเรียนอาจจะน้อยลง และบางครั้งไม่มีการวัดผลที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นผู้เรียนจึงจะต้องมีความตั้งใจในการเรียนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนถึงจะได้รับผลการการเรียนออนไลน์อย่างเต็มที่

About the author