Day: November 1, 2020

Categories Society

3 สิ่งที่การ “เรียกจิตคนรัก” นั้นแตกต่างจากการทำเสน่ห์สายดำ

ในการทำเสน่ห์นั้นมีวิธีการที่หลากลหายซึ่งมีทั้งสายขาวในการทำเสน่ห์เช่น เรียกจิตคนรัก และ สายดำที่ใช้ของต่ำในการทำเสน่ห์ ดังนั้นในบทความนี้เราจะขอพูดถึงความแตกต่างระหว่างการทำเสน่ห์สายขาวอย่าง กาเรียกจิตคนรัก และ สายดำที่ใช้ของต่ำในการทำเสน่ห์ว่าทั้ง 2 แบบนั้นจะมีข้อแตกต่างอะไรกันบ้าง ?   ความเสี่ยงที่ต่างกัน   การทำเสน่ห์สายดำเป็นการทำเสน่ห์ที่ไม่บริสุทธิ์ และ ยังมีโอกาสที่ของจะกลับเข้าตัวนั้นสูงมาก เพราะการทำเสน่ห์นั้นข้อเสียนั้นคือ โอกาสที่ของจะกลับเข้าตัวนั้นมีสูงมาก ซึ่งแตกต่างจากสายขาวนั้นค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าเพราะเป็นการใช้อำนาจพุทธคุณในการ “เรียกจิตคนรัก” จึงไม่มีของกลับเข้าตัวอย่างแน่นอน   ระยะเวลาเห็นผลต่างกัน   สำหรับอีกเรื่องที่แตกต่างกันนั้นคือในเรื่องของระยะเวลาเห็นผล ระหว่างการทำเสน่ห์สายดำ และ เสน่ห์สายขาว ที่ค่อนข้างจะแตกต่างต่างกัน เพราะว่าการทำเสน่ห์สายดำ นั้นเป็นการกึงบังคับด้วยไสยเวทย์ทำให้ได้ผลที่รวดเร็ว…