Day: July 14, 2021

Categories Lifestyle

ยางระเบิด เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับรถทุกคัน แต่สาเหตุหลักมาจากอะไรล่ะ

หลายครั้งที่อุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นจากปัญหายางแตก ยางระเบิด ทำให้รถเสียการควบคุม ซึ่งหากอุบัติเหตุนั้นสร้างความเสียหายเพียงเล็กน้อย เกิดความเสียหายแค่รถของเราก็อาจจะไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าเสียการควบคุมแล้ว ในขณะนั้นผู้ขับขี่ตั้งสติไม่ได้ และอยู่ในภาวะที่ควบคุมรถได้ไม่เต็ม 100 ก็อาจทำให้สร้างความเดือดร้อนให้รถคันอื่นได้ ถ้ามีประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ก็อาจจะพอเบาใจได้ แต่ถ้ารถไม่มีประกันอันนี้ก็คงต้องหนักใจพอสมควร ปัญหาเรื่องของยางระเบิดนั้น เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้เสมอกับรถทุก ๆ คัน และเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นก็นำมาซึ่งความหนักใจของผู้ขับขี่เสมอ แล้วยางระเบิดนั้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากสาเหตุใด เรามาเรียนรู้เรื่องนี้ เพื่อเตรียมรับมือกันดีกว่า เหยียบของแข็งของมีคม น่าจะเป็นสาเหตุแรก…