Day: April 26, 2022

Categories Lifestyle

วิธีสังเกตเพชรแท้เบื้องต้นแบบง่ายๆ

หากพูดถึงเรื่องของอัญมณีและเครื่องประดับที่อยากได้นั้น อันดับแรกๆ ที่คนจะต้องพูดถึงก็คือ เพชร ซึ่งถือว่าเป็นอัญมณีที่สำคัญที่สุด มีคุณค่าและราคาสูงกว่าอัญมณีชนิดอื่นๆ เนื่องจากมีโครงสร้างที่แข็งแรง ทำให้มีความแข็งมากที่สุด อีกทั้งยังเกิดในสภาวะที่มีความร้อนและความกดดันสูงมาก ซึ่งแตกต่างจากการเกิดอัญมณีชนิดอื่น นอกจากนี้แล้วเพชรยังมีค่าดัชนีการหักเหแสงและการกระจายแสงสูงมาก จึงส่งผลให้มีประกายแวววาวหรือไฟดีกว่าอัญมณีอื่น ด้วยคุณสมบัติต่างๆทั้งหมดนี้ ทำให้เพชรกลายเป็นอัญมณีที่มีความต้องการมากที่สุด วันนี้จะนำเอาวิธีการสังเกตเพชรแท้แบบง่ายๆ เผื่อว่ามีคนมาพยายามขายคุณจะได้เช็คก่อนซื้อ  วิธีสังเกตุเพชรแท้ด้วยตนเอง ทดสอบจากการมองเพชรด้วยสายตาปกติ การมองเพชรก็ถือว่าเป็นวิธีดูเพชรแท้กับปลอมที่ง่าย ๆ อีกวิธีหนึ่ง เพราะถ้าหากเรานำเพชรที่คว่ำหน้าเพชรลงกับกระดาษ เราจะไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือได้ เพราะเพชรแท้นั้นมีลักษณะการหักเหเป็นแบบเดี่ยว ผิดกับเพชรปลอมที่สามารถมองเห็นตัวหนังสือได้…